Derfor trenger vi retningslinjer for alle som er på en håndballbane. Sørg for at de som er rundt deg kjenner til disse, og oppfordre alle til å etterleve Fair Play.

Sammen med Norsk Tipping er det laget foreldrevettregler som du kan finne her.

For spelarar:

 • Ta godt vare på medspillerne og inkludere nye lagvenner
 • Trene og spille kamper med godt humør
 • Behandle motstandere med respekt
 • Skape trygghet og god lagånd på banen
 • Hjelpe en skadet spiller uansett lag
 • Takke motstanderen for kampen

Det er ikke akseptert å:

 • Mobbe
 • Ikke dytte, slå eller holde motspilleren i drakten.
 • Ikke late som du blir dyttet slått, eller "filme".
 • Kjefte på dommeren eller andre spillere – uansett lag.

For trenere og lagledere:

Som leder eller trener er du forbilde for laget du leder, og du har ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånden. Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer og at disse følges. Gjør gjerne dette på en inspirerende måte og legg vekt på at Fair Play etterleves. Sørg for gode opplevelser, og gi ros og tilbakemeldinger som viser at Fair Play er mer enn ord.

I tillegg forventes det at både spillere og lagledere utviser respekt for motstanderlag og dommere.

For foreldre og føresatte:

Foresatte, foreldre, besteforeldre og andre interesserte er viktige ressurser for norsk håndball. Derfor er det også viktig at dere bidrar til Fair play og trivsel i håndballmiljøet.

Ta ansvaret og tenk over følgende:

 • Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge.
 • Likeverd, aksept og inkludering gjelder alle.
 • Resultatet må ikke bli for viktig – den enkeltes mestring har stor betydning.
 • Ha tillit til treneren og klubben.
 • Oppmuntre alle spillere – ingen bare de du kjenner.
 • Stimuler til å delta uten press.
 • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd.
 • Det viktigste er å støtte laget – uansett resultat.
 • Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser avgjørelsen.
 • Respekter dommeravgjørelser – alle prøver å gjøre sitt beste på banen.
 • Ta intiativ til å bidra på foreldremøter – avklar holdninger og ambisjoner.

For publikum og supportere:

Din interesse som publikummer og supporter er viktig for norsk håndball – uansett nivå. Tenk over at du som publikummer bidrar til stemning og atmosfære for kampene du ser på. Uansett om det gjelder topphåndball eller breddehåndball spiller du en viktig rolle.

Tenk over følgende:

 • Verdsett god opplevelse, oppførsel og lagånd høyt.
 • Det viktigste er å støtte laget – uansett resultat.
 • Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser avgjørelsen.
 • Respekter dommeravgjøresler – alle prøver å gjøre sitt beste på banen.
 • Vis at du har det gøy på kamp!