Tittel Navn E-post Telefon
Styreleiar Tommy Veberg Send e-post 95060984
Nestleiar Stein Erlend Nesberg Send e-post 41300357
Skrivar Siri Nesberg Send e-post 95106828
Kasserar Kent Hugo Svortevik Send e-post 90951611
Medlem Henriette Gjervik Send e-post 95208069
Vara  Tom Børge Strømmen Send e-post 94897042
Vara Steffen Iversen Send e-post 99478212