Her er det skytetrening, friluftsliv, jakt på storvilt, jakt på småvilt, fellefangst, fiske og leirdueskyting og sikkert mykje mykje meir.