Velkommen som medlem!

Registrere deg som medlem

Medlemskontingent

Medlemskontigent dekka Askvoll og Holmedal sine forsikringsforpliktingar, rekneskapskostnadar for alle særidrettar, revisorkostnadar og andre løpande fellesutgifter.

Satsar for medlemskap

Type  Pris
Barn  150 kr
Vaksen  250  kr
Familie  350 kr

Det er viktig at dei som skal betale familiemedlemskap har same betalingskontakt på alle familiemedlammar i Spond.

Treningsavgift

Treningsavgifta frå AHIL sine medlemmar utgjer eit viktig årleg bidrag til drift av vår klubb.Treningsavgifta er med på å finansiere utgifter som undergruppene i AHIL har til påmelding av lag, drift av baner, kjøp av utstyr og dommarar med meir. Nytt av året er at faktura for treningsavgift 2022 vert sendt ut til medlemmane via Spond og skal difor betalast der.

Treningsavgift fotball:

Type  Pris
Miniputt (alder 6-9 år) 500 kr
Miniputt m/ søskenrabatt 250 kr
Barn (alder 10-11 år) 750 kr
Barn m/ søskenrabatt 375 kr
Barn halv sesong 375 kr
12-13 år 1000 kr
12-13 år m/ søskenrabatt 500 kr

12-13 år halv sesong

500 kr
U15 - U17 1250 kr
U15 - U17 m/ søskenrabatt 625 kr
U15 - U17 halv sesong 625 kr
Senior 2000 kr
senior m/ studentrabatt 1500 kr
Senior halv sesong 1000 kr

Treningsavgift handball:

Type  Pris
Aktiv spelar  500 kr

Treningsavgift skigruppa:

Anlegget er gratis å bruke, men vi oppfordrar om at brukarar vippsar nokre kroner (vippsnr 135912, merk betalinga «skigruppa).

Ta kontakt ved spørsmål
Alle spørsmål angåande medlemskap sender du til Kent Hugo.

Tilbake