I AHIL bruker man Spond som medlemssystem, kommunikasjonsplattform, samt for å registrere oppmøte.

Her har ein kommunikasjon mellom lagleiar, trenar, medlem, foreldre og fra klubb. Alt på ein stad. Trenaren ser kor mange som kjem på trening, og kan lettare planlegge treninga basert på dette. Spond er noko vi skal bruke i AHIL. Spond Club er òg AHIL sitt medlemssystem.

Enkelt å sjå kven som deltek!

Med barnegrupper er det enkelt å sjå kven som deltek, og om foreldre følgjer.

I barnegrupper kan foreldre svare på vegne av barna. Dersom mor svarar får arrangør beskjed om kva barn som kjem, og far får beskjed at mor har svart. Det er også enkelt å dele innlegg, samt starte gruppesamtaler med både barn og foreldre.

Les meir om dette her.

Ingen må ha appen.

Spond invitere på SMS, e-post og push-melding.

Alle kan motta og svare på arrangement og innlegg, utan å ha appen. Legg til personar med mobilnummer og epost, og Spond tek seg av utsendingar av SMS, e-post eller push-meldingar.

Store og små undergrupper

Med undergrupper kan du dele opp gruppene i fleire mindre grupper. Perfekt for årslassar. Det er enkelt å flytte på medlemma på tvers av undergruppene, og eit medlem kan være med i fleire undergrupper samtidig. Les meir her.

Registrere deg som medlem