Minihandball blir gjennomført med minihandball-turneringar.

For turnering på heimebane blir det sett opp eigen dugnadsoversikt for sekretariat og kiosk, denne blir levert ut til foreldregruppa i forkant av turnering.

Rundedatoar

1 runde 23-24.10.21

2 runde

13-14.11.21
3 runde 04-05.12.21
4 runde 22-23.01.22
5 runde 12-13.02.22
6 runde 19-20.03.22