Hvem skal løse lisens?

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. 

Når skal lisensen betales?

Forfallsdato for lisensen 2022-23 er 1. september, og har gyldighet til 31. august 2023.

For spillere som fyller 13 år i 2023, betales det lisens som gjelder for perioden 1. januar til 31. august 2023. Denne har forfall 1. januar 2023.

Husk at ved å betale din lisens til forfall, er du også forsikret dersom du skader deg på trening.

Dersom det skulle oppstå en skade på trening eller i kamp og lisensen ikke er betalt, gjelder heller ikke forsikringen.

Spillere som ikke deltok i lisenspliktig aktivitet 2021-22, er dekket av LISE i perioden 1. mai – 31. august. Dersom man ønsker LISE PLUSS for kamper og trening i denne perioden, må man betale halv lisens på gjeldende lisensperiode.

Spillere under 13 år skal ikke betale lisens, da de er dekket av NIFs barneidrettsforsikring.  Man betaler først lisens det kalenderåret man fyller 13 år.  Forfall for denne aldersgruppen vil dermed først være 1. januar 2023, og denne lisensen gjelder fram til og med 31. august 2023. 

Hva innebærer lisensordninga?

Lisensordningen er mer enn bare en forsikringsordning. Forsikringen er en gode som følger med ordningen.  Lisensplikten er hjemlet i Lov for Norges Håndballforbund og reglement for lisens og deltagerberettigelse. Lisensordningen ble opprettet i NHF på Håndballtinget i 1989 og har gjennom årene bidratt til utvikling av håndballidretten i tillegg til å dekke forsikringspremie.

Vær oppmerksom på at lisensforsikringen ikke bare er relatert til kamp. Den dekker også skader som oppstår på trening, og derfor er det viktig av den betales før 1. september. MERK: Lisensen for foregående sesong gjelder fram til og med 31. august, slik at ny lisens gjelder først fra 1. september selv om den betales tidligere.

Slik betaler du lisens:

Lisensen er tilgjengelig i Min Idrett(*) for alle som betalte lisens forrige sesong. Personer med registrert e-postadresse får egen melding om lisensen via e-post. Dersom du ikke skal delta i lisenspliktig håndballaktivitet denne sesongen, kan du se bort fra lisenskravet. Det vil ikke bli sendt ut betalingspåminnelser.

Lisensen betales via betalingsløsningen i Min Idrett eller via nettbank med KID. Bruker du betalingsløsningen i Min Idrett slipper du å tenke på bruk av riktig KID. Betalingsstatus vil dessuten vises som betalt straks betalingen er fullført.

For betaling via nettbank finner du ditt KID-nummer i Min Idrett.  Vårt kontonummer er: 1813.44.58417. NB: Din KID endres fra år til år, slik at du kan ikke benytte fjorårets KID når du skal betale årets lisens.

 

Aldersinndeling og lisensbeløp

Melde skade

Frilisens

Støtte til dekning av lisensen

FAQ

Lisens og deltakerberettigelse

Lisens/Forsikring TH-lag