Handballen har sesongen 2021/2022 seks aktive lag i tillegg til minihandballen.

Medlemstalet er veksande, særleg blant dei yngste.

Minihandballen har over 50 medlemmer, og J9/G9 over 30 medlemmer.

Vi samarbeider med Dale om å stille lag i dei eldste aldersklassane og har i dag samarbeidslag for G14 og G16. Totalt har AHIL-handball 114 aktive medlemmer.