Sirin Benabdelali er første vinnar av Torodd Helle Prisen.

Pengane som er gitt og blir gitt til prisen skal brukast til å dele ut ein årleg pris til ein ung og lovande lokal fotballspelar frå ein av klubbane tilknytt Dalsfjorden – AHIL, Atløy, Fure eller Dale.

  • Kriteria for kandidatar til pris er eller stønad er:
  • Øvre aldersgrense 18 år.
  • Spelaren må være tilknytt AHIL, Atløy, Fure eller Dale IL.
  • Kandidaten må ha eit talent og ein vilje til å utvikle seg, som gjer det sannsynleg at han/ho vil kunne gå videre til fotball på eit høgre nivå enn kva vi kan tilby rundt Dalsfjorden.
  • Utøvaren må ha sunne verdiar, gode haldningar og stå fram som eit førebilete ovanfor andre.