AHIL Handball arrangerte handballskule i haustferien 2020 og 2021, og har starta planlegging for årets handballskule hausten 2022. Vi evaluerer og justerer opplegget basert på erfaringar frå 2020 & 2021.

Meir info og påmelding kjem rundt skulestart i august. 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/praktiske-verktoy/handballskoler/rema-1000-handballskolen/