Styret 2022:

Leiar: Stine Margrete Sund

Nestleiar: Marina Gjøringbø

Sekretær: Karen Johanne Herland

Kasserar: Monica Ask Strømmen

Styremedlem: Britt Helen Viken Nilsen (

Vara 1: Leni Johannessen

Vara 2: Anita Flokenes