I forkant av kvar sesong blir det utarbeida eit handballhefte for året. Heftet inneheld diverse informasjon, samt køyreliste for bortkampar og oversikt over dei ulike vaktene på heimekamp. Heftet blir delt ut på trening til alle lag frå 9 år og oppover, men ligg også som vedlegg her.

Merk! Endringar kan skje, aktuelt lag vil då få beskjed via si Spond-gruppe.

For minihandball blir det satt opp eigen dugnadsoversikt for sekretariat og kiosk for turnering på heimebane. Denne blir levert ut til foreldregruppa i forkant av turneringa.

For meir info anbefaler vi også Region Vest sine nettsider.