Alle born som deltek på familiebadinga skal ha følgje av ein vaksen for å kunne vere i bassenget. Alle som skal delta må vere påmeldt arrangementet i Spond (Gruppekode VGRHA) . Det er 25 plassar på kvart arrangement. Førstemann til mølla, men hugs å melde deg av dersom du ikkje kjem, slik at andre kan få plassen din.