Månad

Aktivitet

Tidsfrist

Januar

Årsmelding frå laga

1 februar

Valnemnd førebur årets val

Årsmøtet

Sponsor-arbeid

 

Februar

Årsmøte AHIL Handball

28 februar
Mars

Årsmøte AHIL Hovudlag

 
April

Handballfest etter sesongslutt

 

Treningsavgift blir sendt ut 

 

Oppsummere sesongen med trenarar/lagleiarar - Planlegge lag til neste sesong

Påmelding 1 mai

Mai

Påmeldingsfrist - 9 år til senior

1 mai

Påmeldingsfrist dommarar

1 mai

Søknadsfrist til Hovudlaget

15 mai

Høyringsfrist avdelingsoppsett

Medio mai

Terminlistemøte

Medio mai

Juni

Sal av lodd til Skjærgårstreffet

 
Juli

Barnas dag på Skjærgårstreffet

 

Ukast av terminlister klar

 
August


Gjennomgang og evt justering av påmeldte lag

 

 

Melde inn feil og manglar i terminlistene

Tidlig i august

Fri/gratis omberamming*

Tidlig i august

Treningstider i Askvollhallen

20 august

Oppstart trening 7'ar (13 år og eldre)

 

September

Påmelding intersport 4'er (haust)

1 september

Frist for betaling av lisens

1 september

Oppstart trening 5'ar / 6'ar (9-12 år)

 

Oktober

Oppstart mini-handball (4'er)

Veke 39/40

Rema 1000 handballskule

Haustferien

November

Søknadsfrist til Hovudlaget

15 november
Desember

Påmelding intersport 4'er (vår)

1 desember

Scantrade bonuskjøp på Dale Sport

31 desember

Årshjul Region Vest, for meir informasjon, trykk her.

Omberamming:

Les om regelverket til regionen her.

*Fri/gratis omberammingsperiode:

To ganger i året tilbyr regionen gratis omberammingsperiode for alle lag. Dette er i forkant av sesong og i en perioden i desember/januar. Periodene varsles på regionen sine hjemmesider. I tillegg til dette vil en tilby gratis omberamming på 14 dager ved endring av terminlister samt ved nye kamper etter kvalifiseringsrundene i september/oktober. Dette vil vi varsle de innvolverte parter om per e-post (sendes kun til mottakere som er registrert som lagleder i TA og til klubbadresse). 

Dispensasjon:

Les om regelverket til regionen her.

Bestemmelser Region Vest, blant anna Aldersgrenser og kamptider, finn ein her.