Fleire klubbar har fått NFF Sogn og Fjordane sitt Fair play sertifikat, deriblant AHIL!

Vi i AHIL set Fair play høgt, og det er difor stor stas å bli tildelt Fair play sertifikat for 2022-sesongen.

NFF Sogn og Fjordane Skriv:

Gratulerer! De mottar i år for sesongen 2022 Fair play sertifikat som eit synleg bevis på at de har sett Fair play i fokus og arbeida for ein trygg og god fotballkvardag!

Godt jobba! Saman set vi fokus på det haldningsskapande arbeidet Fair play representerer :-)

Heia AHIL! 
Heia Fair play!