Alle lag er no ferdige med sine kampar for sesongen 2022/23. Planlegging av neste sesong er allereie godt i gong. Regionen har nylig publisert tilbodet, sjå her for info. Påmelding av lag skjer innan 1 mai. 

Vi avslutter sesongen med Handballfest søndag 23 april.
Hugs at du kan levere brukt sportsutstyr til loppisen til Siv Storøy innan fredag 22. april!
Velkommen til alle handballspelarar med familie!