4 divisjon består av AHIL/Atløy, Kaupanger/Sogndal og Tambarskjelvar.

Det skal spelast om KM-tittel og pokalen blir delt ut på siste turneringa, av reprensetantar frå kretsen.

Kampane blir avvikla som turneringsform, der dei tre klubbane arrangerar ei turnering kvar og at desse blir avvikla i samband med helg.

Følgjande datoar er forankra med klubbande, med følgjande arrangør:

Laurdag 14 mai, turneringsstart 13.00. Arrangør AHIL/Atløy.

Laurdag 20 august, turneringsstart 13.00. Arrangør Kaupanger/Sogndal.

Laurdag 17 september, turneringsstart 13.00. Arrangør Tambarskjelvar.