J6 er godt i gang med fotballtreningane sine - dei er ivrige og syner stor innsats og fotballglede! Jentene har allereie gjennomført si første turnering, og neste helg ventar nye kampar på Kongleriketurnering i Dale. Vi ser fram til mange kjekke treningar og turneringar saman med J6!

Silje, Kjetel og hjelpetrenar Anna